Tilbake
Hamsunsenteret
Hamsunsenteret
Hamsunsenteret
Hamsunsenteret

Ordlaboratorium 1

Ordlaboratorium 01, er en interaktiv forestilling og workshop for barn i småskolealder. Målet med laboratoriet er å stimulere til språkglede og leselyst gjennom leken utforsking av språkets byggesteiner. I laboratoriet er barna selv språkforskere og skaper nye ord.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen: 

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

(..)For de yngste barna i skolen er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som helhet gir lek muligheter til kreativ og meningsfylt læring.

(..)Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Hamsunsenteret
  • Idé/opplegg: Hamsunsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

Ordlaboratorium 01 er en del av Hamsunsenterets satsning for småskole.

Silje Lindberg er utdannet skuespiller fra (BA) Teaterhøyskolen i Nord i Verdal og Ecole Jacques Lecoq i Paris. Hun jobber nå frilans med base i Oslo og jobber i tillegg som teaterpedagog ved Oslo musikk og kulturskole ved Schous. Tidligere turnért med forestillingen "Drive" gjennom DKS Nord-Trøndelag og er aktuell som skuespiller med forestillingen "Snøhula" ved Nord-Trøndelag Teater høst 2016.

Cecilie Solberg Knudrød er skuespiller og deviser utdannet fra London International School of Performing Arts (LISPA).
Hun har blant annet jobbet med Andrew Dawson (UK), Helsinki Syndrome (US) og Greenwich Theatre (UK), hun er fast ensemblemedlem i Glass-eye theatre (UK) og driver teaterkompaniet Krutt og Kamfer. 
Høsten 2016 er Cecilie aktuell med forestillingene "Big Bang Shiny" med regissør Karen Røise Kielland og Krutt og Kamfers nye forestilling "Kamuflasje". 

Publikumskommentarer