Tilbake
Bjørnar Meisler

Grafikk collagrafi

Bjørnar jobber som kunstpedagog ved Adde Zetterquist galleri i Saltdal. Han har med seg en grafikkpresse, vannbasert trykksverte og papir. Elevene får se forskjellige måter å jobbe på og lager egne plater som de trykker.

Collagrafi er en grafisk trykketeknikk. Der forholdsvis enkle materialer brukes for bygge opp en plate. Den svertes og kan trykkes flere ganger. Materialer kan være papp, lim, tråd, tekstil, ulike former for sparkel. Teknikken gir en fin innføring i grafikk generelt, siden man kan trykke platene både som høytrykk og dyptrykk, eller også begge deler i samme trykk!


Lærerveiledning

Last ned:

Læreplanmål

Bruk workshop til å forsterke arbeidet med kompetansemål i kunst og håndverk.

Etter 4. årstrinn

-visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer

-lage enkle utstillinger av egne arbeider


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Bjørnar K. Meisler
  • I samarbeid med: Adde Zetterquist kunstgalleri

Om kunstner / utøver / gruppe

Bjørnar Meisler Kunstpedagog ved Adde Zetterquist kunstgalleri tlf. 4157 92 95, mail: bjornar.meisler@nordlandsnaturen.no

Publikumskommentarer