Tilbake

Skolesekken din er en spillefilm (Det andre teatret)

Se for deg at skolesekken din plutselig ble en grotte full av minimennesker som trengte en ny dronning? Eller at en westernfilm utspilte seg i norskboka di? Eller at du var helten i en Fantasy-film der læreren din var din erkefiende!?

​​​​​​​I «Skolesekken din er en spillefilm» lager improvisatører fra Det Andre Teatret teaterfilm med klasserommets fiende nr.1: Telefonen! Utstyrt med 10 iPhones lager de alt av musikk, lys og video i en interaktiv og gjennomsiktig forestilling, der klasserommet og elevene spiller hovedrollene.

Forestillingen er under utvikling og ferdigstilles høsten 2019.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Tverrfaglige temaer:
2.5.3 Bærekraftig utvikling

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet.

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape.(...) Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.

2.5.3 Bærekraftig utvikling
Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. 

NB. Forestillingen er under utvikling, så her kan det komme endringer.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Det andre teatret

Publikumskommentarer