Tilbake
Frauke Materlik
Frauke Materlik
Frauke Materlik

Hva er ditt landskap?

Vi opplever og ser verden på ulike måter. Hva du husker og lagrer i hukommelsen kan være noe ganske annet enn hva en annen person husker. Sammen med arkitekt og kunstner Frauke Materlik skal elevene få undersøke og uttrykke sin personlige hukommelse knyttet til et sted gjennom samtale, tegning og ved å skape sitt landskap med ulike materialer.


Læreplanmål

Workshopen kan kobles på Opplæringens verdigrunnlag:  Skaperglede, engasjement og utforskertrang og tverrfaglig tema Demokrati og medborgerskap i Overordnet del av ny læreplan (juni 2018).

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
(..)Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.

2.5.2 Demokrati og medborgerskap
​​​​​​​(..)Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Frauke Materllik
  • Idé/opplegg: Som landskapsarkitekt og kunstner skifter jeg mellom å skrive, tegne og bygge når jeg utvikler et prosjekt. Det er alltid like overraskende å se hvordan forskjellige metoder supplerer hverandre og gir form til ideen. Hva er ditt landskap? ble inspirert av kulturviteren Simmels utsagn at hver hukommelse er knyttet til et fysisk sted. Hva husker vi fra barndommen, hva er det første vi husker? Og hvordan så det ut, hvor var vi? Det er som å dra på en spennende reise. Jeg er interessert i hvordan steder og opplevelser huskes, og hvordan vi kan visualisere personlige hukommelser ved hjelp av forskjellige materialer og teknikker. Prosjektet er også påvirket av opplevelsene de senere år: Her i Bergen bygges det enormt, byen vokser, noen områder er snart ikke til å kjenne igjen. Hva skal man ta vare på, hvilke områder vil i fremtiden fortelle om fortiden?

Om kunstner / utøver / gruppe

Frauke Materlik er kunstner, landskapsarkitekt og gartner. I sin praksis kombinerer hun kunst i det offentlige rom, performance, installasjon, hagebruk og kulturvern. Hun utstiller, forsker og underviser i Norge og internasjonalt. De senere år har hun jobbet med et forskningsprosjekt om kunst i Alperegionen i Sveits, laget en lydinstallasjon på Hardangervidda, holdt foredrag ved Parsons The New School i New York og startet en kunstforening i en landsby nord for Hamburg.

Landskap og offentlige rom kan tolkes som et speil for samfunnets utvikling og infrastruktur. Materliks prosjekter handler om å øve seg i 'å se' underliggende strukturer, ringvirkninger og sammenhenger. Hun forstår kunst som et redskap til å undersøke, navigere og ta stilling i en kompleks verden. Hun er født i Hannover og har hatt tilknytting til Bergen siden 1998. Nå gleder hun seg til å undervise i forbindelse med DKS.

Publikumskommentarer

Vi syns det var en fin produksjon. Ganske mye arbeid for tilrettelegging men elevene likte å samle ulike ting for å jobbe med. Vi er en litt for stor gruppe og vi tror det hadde vært bedre med to runder. Vi var 26 elever på gruppa. Frauke var en flott person å forholde seg til både for voksne og barn.Publisert av: toril.fjellbakk@narvikskolen.no (klasse - Skistua) – 21.10.2019 15:52