Tilbake
Øyvind A. Olsen, Avisa Nordland

Markens grøde - en høytopplesningskonsert

Markens grøde - en høytlesningskonsert, er en bearbeidelse av Hamsuns Nobelprisroman. Konserten spilles av to formidlere og èn musiker.

Vi forteller historien til nybrottsmannen Isak, som bygger opp gården Sellanrå, og hans møte med det moderne samfunnet gjennom gruvedrifta i fjellene rundt gården.

Konserten løfter fram en økokritisk lesning av romanen og problematiserer forholdet mellom mennesket og natur.

Prosjektet har lånt konserten som form, men litteraturen er i fokus.
Musikken forsterker og tydeliggjør tekstopplevelsen og skaper et rom som oppleves nært.

Målet er å gjenskape en personlig leseropplevelse - i et kollektivt rom

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Tverrfaglige temaer:​​​​​​​
2.5.3 Bærekraftig utvikling

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.

Opplæringens verdigrunnlag: 

1.2 Identitet og kulturelt mangfold
Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet.

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

Tverrfaglige temaer:​​​​​​​

2.5.3 Bærekraftig utvikling
​​​​​​​Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Produsent: Hamsunsenteret i samarbeid med DKS Nordland
  • I samarbeid med: Hamsunsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

Formidler: Annelise Grindheim er frilans skuespiller og billedkunstner
med base i Nordland/Hamarøy. Hun har nylig vært tilknyttet
Hamsunsenteret som liiteraturformidler.

Formidler: Maiken Wembre er frilans skuespiller og musiker med base i
Bodø. Maiken har vært formidlier i høytlesningskonserten gjennom 2018.

Musiker: Johannes Fauchald er musiker, komponist og rektor

Publikumskommentarer