Tilbake

Ti bud

Barokk Boreal spiller TI BUD i sanger av Petter Dass

Det skal tevles i de 10 bud med sang, klimpring, fele, dans …og kortspill. Petter Dass’ ti bud-sanger innleder Katekismesangboka, Norges første barnebok (ferdigstilt i 1698) og en av Danmark-Norges mest utbredte bøker på 1700-tallet. Barokk Boreal framfører budsangene på ulike varianter av melodiene herr Petter brukte når han oversatte budene til vers og viser, noen av 1600-tallets mest folkekjære melodier, hentet fra skriftlige kilder og folkelig tradisjon. 


Barokk Boreal er Cathrine Bothner-By (sang), Øyonn Groven Myhren (sang), Ulrik Gaston Larsen (barokkgitar) og Vegar Vårdal (feler). Ensemblets formål er å formidle norsk kulturarv i et lekent kunstnerisk uttrykk.

Læreplanmål

Produksjonen kan knyttes til den overordnede delen av læreplanen.
Opplæringens verdigrunnlag: 
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Tverrfaglige temaer:​​​​​​​
2.5.2 Demokrati og medborgerskap
1.2 Identitet og kulturelt mangfold
(..) Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet.
​​​​​​​(..) Kristen og humanistisk arv og tradisjon er en viktig del av landets samlede kulturarv og har spilt en sentral rolle for utvikling av vårt demokrati. 

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang
(..) Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.

2.5.2 Demokrati og medborgerskap
​​​​​​​(..) Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. 


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Barokk boreal

Publikumskommentarer