Tilbake
Karin Blomgren
Irene Nordli
Karin Blomgren
Irene Nordli
Fotograf: Elias Lungberg
Karin Blomgren

Bodø Biennales festivalutstilling

En opplevelse av sted-spesifikk kunst + workshop

Til Bodø Biennalens festivalutstilling har vi invitert kunstnerne Karin Blomgren (f. 1987, Stockholm) og Irene Nordli (f. 1967, Lørenskog). Blomgren og Nordli arbeider materialbasert, hovedsakelig med leire og keramikk. Med utgangspunkt i utstillingens tema «stedsidentitet» skal kunstnerne skape steds-spesifikke verk, Blomgren i Bodø kunstforening og Nordli i Stormen bibliotek (Stormen kunst). Verkene vil utforske og understreke rommets arkitektur, form, infrastruktur og bevegelsesmønstre.

Begrepet stedsidentitet favner mye og kan betegne alt fra fysiske, karakteriske egenskaper ved stedet (særegenheter, hverdagsligheter, kultur, geologi, næring m.m.) til stedsforestillinger, stedsopplevelser og tilhørigheten man har til stedet. Det kan være relasjonelle, emosjonelle eller funksjonelle tilknyttinger. Kunstnerne står fri i sin fortolkning av den tematiske rammen, og med nærmere blikk på Bodø som sted, får kunstnere dra referanser enten til byens historie, nåtid eller dens fremtidige utvikling.  

Bodø Biennales Festivalutstilling er et samarbeid mellom Bodø kunstforening, Stormen bibliotek og Se Kunst i Nord-Norge som skal åpne under Bodø Biennale 6 sept 2018 og vises frem til 21. okt.

FORMIDLING

Formidling skjer ved Bodø kunstforening. En dialogbasert omvisning med workshop der vi jobber med leire. Elevene skal jobbe i grupper på to og to. Det er fint om lærerne tenker gjennom hvem som jobber bra sammen. Formidlingen tar utgangspunkt, blant annet, i følgende læreplanmål for kunst, design og arkitektur: https://www.udir.no/kl06/KDA3-01/Hele/Kompetansemaal/kunst-og-skapande-arbeid:

 • drøfte korleis visuell kunst kan kommunisere tankar og verdiar 
 • identifisere kvar og korleis visuell kunst blir presentert i samtida
 • analysere og tolke etablerte og eksperimentelle kunstuttrykk 
 • bruke og grunngi val av visuelle og estetiske verkemiddel, materiale og teknikkar i utviklinga av eigne kunstuttrykk
 • utvikle eit kunstprosjekt som uttrykkjer det stadspesifikke
 • bruke rom og volum i utforming av ein installasjon 
 • utforske og hente inspirasjon frå samtidskunst og bruke ein kunstnar eller eit kunsthistorisk verk som referanse for eige arbeid

Vi vil fordype oss både i steds-spesifikk kunst og materialitet. Vi retter blikket mot Karin Blomgrens kunstneriske praksis og de romlige installasjoner hun har laget. Elevene vil få erfaring med sentrale begreper knyttet til kunstnerens praksis. 

Blomgren lager steds-spesifikke arbeid med leire som materialet –  tørkete, klumpete, klissete, myk… Leirets kvaliteter blir utforsket, tøyet og lekt med. Blomgrens verk vil utfordre vår persepsjon av materiale med en humoristisk vri, der ikke alt ser ut til å være hva det er. Hvordan påvirker fysiske krefter materialet når man prøver å få til noe det ikke er laget for?

FORMIDLERE

Hege Gundersen

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Karin Blomgren og Irene Nordli
 • I samarbeid med: Se kunst i Nord-Norge (SKINN), Bodø Biennale, Stormen bibliotek og Bodø kunstforening
 • Idé/opplegg: Se kunst i Nord-Norge (SKINN)

Om kunstner / utøver / gruppe

KARIN BLOMGREN har sin MA i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). I sitt arbeid fokuserer hun på stedsspesifikke installasjoner i flyktige materialer. I samarbeid med Erna E. Skúladóttir har hun presentert store, romlige installasjoner som undersøker møtet mellom store mengder leire og arkitektur. Disse har blitt vist ved Galleri F15, Moss; KRAFT, Bergen; Visningsrommet USF, Bergen og senest på Parcours Céramique Carougeois International Biennial i Sveits. I 2016 ble hun tildelt Norske Kunstforeningers Debutantpris for sin deltakelse på Høstutstillingen i Kunstnernes Hus, Oslo. 

IRENE NORDLI har siden uteksamineringen fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 1996 hatt en rekke galleri- og museumsutstillinger i inn- og utland. Hun har også laget flere offentlige utsmykninger, blant annet ved Asker Kulturhus, Lillestrøm sentrum, Halden fengsel, Mesterfjellet Skole og Bodø vgs. Skulpturen That Was The River, This is The Sea (2015) med en overflate av gull-mosaikk er plassert utendørs ved Bodø vgs.

Nordli underviser i keramisk kunst på avdelingen Kunst- og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Om sitt arbeid så sier hun. «I mer enn 20 år har porselen vært mitt viktigste materiale. Jeg følger og fornyer materialets historie. I mine nye arbeider har porselenet blitt gradvis mer oppslukt av sin egen materialitet. De fragmenterte og gjenkjennelige kroppsdelene beveger seg mot en større grad av abstraksjon. Det kontrollerte støpte går mot en oppløsning og jeg lar den modellerte organiske materialiteten buldre frem og ta overhånd. Figurene mine forsvinner inn i leiren som om jeg forsøker å komme under huden på det jeg gjør.» Publikumskommentarer