Tilbake

Lydsnapp

Kan helt vanlig lyder fanges og bli til musikk? Bli med på lydjakt med iPad!
Appen heter Lydsnapp og  fungerer som en veldig effektiv og lett forståelig sampler- lyden du tar opp fyller skjermen og kan umiddelbart spilles tilbake fra der i lyden du peker. Pluss et par knapper som endrer lyden... Og så blir utfordringen både å finne interessante lyder og deretter bruke dem i live samspill. 

Lydsnappledes av Drivhusets mest erfarne verkstedsledere - Isak Anderssen og Jon Halvor Bjørnsethsom er musikere og komponister som i en årrekke har spilt på festivaler,  turnéer og skolesekk-prosjekter fra nord til sør. Med erfaringer fra Lydsnappvil både elever og lærere kunne komme raskt igang med digitalt lydarbeid og kanskje ta det videre med flere lyd- og musikk-programmer og inspirerende ressurser på nett.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Drivhuset
  • Idé/opplegg: Aller først kommer noen musikk-eksempler og kort demonstrasjon av hvordan appen «Lydsnapp» fungerer til å ta opp og spille av lyder. 
    Lydopptak: Så setter elevene igang med å gjøre sine egne lydopptak av mange slags instrumenter, ting, stemmer og andre lyder som man kan finne i klasserommet eller rundt om på skolen. De får i oppgave å samarbeid i grupper på ca. 4-5 elever,  der de sammen planlegger et bra lydmateriale å spille på. Alle må få tatt opp noe på sin egen iPad, slik at alle har noe å spille med når gruppa begynner å øve. 
    Gruppe-øving med hodetelefon: Hver gruppe kobler iPadene sine via en felles boks slik at alle på gruppa hører hverandre i hodetelefoner .  Nå skal lydene settes sammen til et system, mønster eller verk gjennom aktiv spilling fra hele gruppa - man må trykke og dra med fingeren for hver eneste lyd og samarbeide hver gang flere lyder skal høres samtidig. 
    Minikonsert med opptak: De ferdige musikkstykkene spilles over høyttalerne som en minikonsert På dagen:Musikeren ankommer skolen ca.40-30 min før oppstart (egen timeplan for hver skole ) og rigger høyttalere og sjekker at program fungerer. Skolens data-ansvarlig må være tilgjengelig i tilfelle problemer med pålogging, maskiner eller intranett.LÆRER - det bør være minst én lærer tilstede under hele verkstedet. Det er en stor fordel om én lærer får hovedansvaret for hver klasse, slik at man slipper å bytte lærer underveis i verkstedet. Da får også læreren anledning til å jobbe med lyd på data/nettbrett og kan få erfaringer som kan være nyttige senere.

Om kunstner / utøver / gruppe


Jon Halvor Bjørnseth
Verkstedsleder, musiker og komponist. Initiativtager og leder for Drivhuset. Jon Halvor Bjørnseth har utdanning fra Universitet i Oslo og har ledet musikkverksteder siden 1994. Lager musikk og lyd til dans, teater, skulptur/ installasjon, og skolekonserter - bl.a. i duoen Båndvidda med Isak Anderssen. Les mer om Jon Halvor på http://drivhuset.musikkverksted.no/jonhalvor

Isak Anderssen
Komponist, musiker og pedagog. Isak Anderssen jobber i grenselandet mellom
elektronisk musikk, popmusikk og samtidsmusikk. Han lager musikk til sal og scene, og har bred erfaring med kreativt instruktørarbeid fra strykeorkestre, korps og komposisjonsverksteder. Instrumenter: Cello, samplere, elektronikk. Les mer om Isak på http://www.isakanderssen.com


Publikumskommentarer