Transport av elever

DKS Nordland dekker utgifter til skyss av elever i forbindelse med produksjonene som sendes ut via fylkeskommunen.

Skolen/kommunen er selv ansvarlig for bestilling av transport til de oppsatte forestillingene. Fra høsten 2018 må alle bestillinger av transport der DKS Nordland skal dekke utgiftene foregå via bruk av rekvisisjon/reisebestillingsskjema. 

NB: Ved produksjoner i regi av den lokale skolesekken er det kommunen selv som dekker utgifter til skyss.

Fakturadresse
Den kulturelle skolesekken
Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BODØ

For e-faktura
Org nr: 964982953
IBAN: NO7547504025000
Swift:SNOWNO22

Faktura merkes: 550160, prosjektnummer og att.id.