Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
Epost: dks@nfk.no Telefon: 75650000 • Nettsted: http://www.dksnordland.no
Produksjonsliste
Program
Nordland fylkeskommune
Viser 56 produksjoner
Musikk • 1 - 7
Film • 5 - 10
Visuell kunst • 8 - 8
Musikk • 8 - 10
Kunstarter i samspill • 3 - 4
Musikk • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Annet • 6 - VG3
Litteratur • 5 - 7
Film • 10 - 10
Film, Kunstarter i samspill • 10 - 10
Litteratur • 8 - 10
Litteratur • 8 - 10
Scenekunst • 5 - VG3
Scenekunst • VG1 - VG3
Film • 8 - VG3
Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 8 - 9
Scenekunst • 1 - 4
Film • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Musikk • 8 - 10
Visuell kunst • 1 - 4
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 8 - VG1
Film • 6 - VG3
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 8 - 8
Scenekunst • VG1 - VG3
Litteratur • 5 - 7
Film • 4 - 7
Kunstarter i samspill, Scenekunst, Musikk • 1 - 2
Visuell kunst • 9 - 9
Litteratur • VG1 - VG1
Litteratur • 1 - 4
Litteratur • 3 - 4