Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
Epost: dks@nfk.no Telefon: 75650000 • Nettsted: http://www.dksnordland.no
Blodets hvisken og benpipenes bønn: Knut Hamsuns m...
Produksjonsliste
Program

Blodets hvisken og benpipenes bønn: Knut Hamsuns modernisme

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

«Blodets hvisken og benpipenes bønn» er et heldags opplegg (5 undervisningstimer) om Knut Hamsun og modernisme. Med utgangspunkt i Hamsuns forfatterskap, særlig romanen Sult, ser vi på hvordan den modernistiske tradisjonen påvirket litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet og fortsatt er levende og aktuell i dag.

Vi gjør et dykk inn i modernismens tvetydige, urolige landskap og utforsker tradisjonens hovedspørsmål: Hvordan påvirker moderne livsførsel mennesket?

Knut Hamsuns gjennombruddsroman Sult (1890) regnes av mange som et av de første verkene i verdenslitteraturen med sterke modernistiske trekk. Først 20-30 år etterpå oppstod modernismen for alvor i Europa.

Gjennom diskusjon, praktiske øvelser og kreativ skriving nærmer elevene seg noen av modernismens vanskelige spørsmål. Hvor hører vi hjemme, og hva er «hjemme»? Ligner litterære karakterer på virkelige mennesker? Hva styrer det moderne mennesket – tanken eller følelsen? Vi tilbyr ingen ferdige, endelige svar.

Dagen består av to moduler: Skriveworkshop (ca. to klokketimer): I denne workshopen får elevene innsikt i Hamsuns litterære karakterer. Elevene leser og tolker utdrag fra Sult og bruker dette som utgangspunkt for egen kreativ skriving. Gjennom ulike skriveøvelser utforsker de bruddet med tradisjonell litteratur, modernismens bevegelse fra ytre til indre konflikt og Knut Hamsuns ideer om litterære karakterer.

Utstilling og Æventur (ca. halvannen klokketime): Elevene utforsker utstillingen med fokus på modernisme og på et knippe dilemma som de skal ta stilling til i løpet av dagen. De får en kort introduksjon før de utforsker på egen hånd. Etterpå går vi ut på Æventur – en guidet vandring i Hamsuns fotspor i nærområdet rundt Hamsunsenteret. Vi leser korte utdrag fra litteratur inspirert av stedene vi møter, og vi snakker om moderne stedsrelasjoner som tema i Hamsuns litteratur.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Hamsunsenteret
  • I samarbeid med: Hamsunsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

Hamsunsenteret er et nasjonalt senter for forfatter og nobelprisvinner Knut Hamsun.

Bygget er tegnet av arkitekten Steven Holl og sto ferdig på Hamsuns 150-årsdag i 2009. Hamsunsenteret har vunnet flere priser, sist statens byggeskikkpris i 2011.

Opplegget er utarbeidet og ledes av litteraturformidlerne Andreas Lødemel og Solveig Hirsch. Andreas Lødemel er litteraturviter fra UiT med Knut Hamsun som spesialområde. Solveig Hirsch er forteller og dramapedagog med master i pedagogikk fra NTNU.


Medvirkende

  • Hamsunsenteret
  • Solveig Hirsch

Multimedia og vedlegg

Bilder

Hamsuns modernisme

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: VG3 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent: Jeanette Steen Kristensen tlf: 90890061 mail: jeakri@nfk.no
Kontaktperson utøver

Kontaktperson ved Hamsunsenteret: Solveig Hirsch,  tlf: 75 50 35 24,  mail: solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no
Programlengde
5 skoletimer
Maks publikumsantall
60
Er workshop
Ja
Merknad

Turnéperiode: 01.02.-23.03.2017, skoler tar kontakt med Hamsunsentert og avtaler dato– DKS Nordland dekker skyss av elever for 1 – én – dag. - 
Arrangører
Arrangert av:
Nordland fylkeskommune
Medvirkende
  • Solveig Hirsch