Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
"iVott"
Produksjonsliste
Program

"iVott"

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg
Vi former framtida, med fortidens kunnskap og tradisjon som skattekiste - Prosjektets målsetting er å synliggjøre tradisjoner og gammel kunnskap, og føre kunnskapen videre til nye generasjoner er husflidslagenes oppgave. De fleste ungdommer vokser i dag opp i et samfunn der det meste kjøpes ferdig i butikken. Maten er ferdig innpakket i plast, og mye trenges bare å varmes i ”mikroen”. Klær og tekstiler er billige, og synliggjør på ingen måte den prosessen som ligger bak. Hvordan lages for eksempel en genser, fra ull til ferdig plagg. Eller et par sjøvotter. I dag er det en avbrutt tradisjon, dvs at tradisjonen ”ikke lenger utøves som en helhetlig sammenheng på ett og samme sted” i flg. Amy Lightfoot. Hun er amerikaneren som kom til Norge og har lært nordmennene om våre egne tradisjoner. Hun har i prosjektet ”Sjøvottene” bl.a måtte reise til Shetland og Færøyene for å få innsikt i sammenhengen mellom sauedrifts metoder med hensyn til produksjon av ull egnet til sjøklær. Det gjelder også redskap og bruk av dem til fremstilling av klær. Hverdagstekstiler og deres tilknyttede håndverkstradisjoner gjenspeiler mindre synlige verdier. Mannfolkenes innsats på lofotfiske, og pengene de kom heim med, har vært verdsatt. Men kvinnfolkene og deres innsats for å utruste mannen til det samme fisket, har først vært omtalt og satt verdi på de senere år. Kvinnfolkene forberedte mannens utrustning nesten hele året, og bare det beste var godt nok. Så ble da også kjerringene heime bedømt etter innholdet i kista! Inspirert av Lofotkista og med fortidens kunnskap og tradisjon som skattekiste, tilbyr nordnorske handverkere et prosjekt om det reisende menneske. Prosjektet tar utgangspunkt i kunst og handverksfaget og ulike teknikker innen tekstil og tre. Det er utviklet en kortfilm som viser sammenhengen mellom produktene i Lofotkista og utvikling av nye gode bruksprodukter for det moderne menneske. Filmen reflekterer over hvordan nye ideer ikke oppstår i et tomrom, men ut fra gamle sannheter satt sammen på en ny måte. Håndverkerne vil deretter motivere elevene til å velge reisemål, samt tenke gjennom hva de vil ha med seg på denne reise. Gjennom valg av materialer og redskaper vil elevene kunne lære ulike håndverksteknikker som kan benyttes til å lage aktuelle og tidsriktige produkter for en reise i dag. Teknikk: Ulike teknikker innen tekstil og tre: strikke, hekle, nålbinde, sy, veve, brodere, tove, smi, spikke, skjære, dreie Mål: Ferdighet og opplevelse

Lærerveiledning

Vi former framtida, med fortidens kunnskap og tradisjon som skattekiste - Prosjektets målsetting er å synliggjøre tradisjoner og gammel kunnskap, og føre kunnskapen videre til nye generasjoner er husflidslagenes oppgave. De fleste ungdommer vokser i dag opp i et samfunn der det meste kjøpes ferdig i butikken. Maten er ferdig innpakket i plast, og mye trenges bare å varmes i ”mikroen”. Klær og tekstiler er billige, og synliggjør på ingen måte den prosessen som ligger bak. Hvordan lages for eksempel en genser, fra ull til ferdig plagg. Eller et par sjøvotter. I dag er det en avbrutt tradisjon, dvs at tradisjonen ”ikke lenger utøves som en helhetlig sammenheng på ett og samme sted” i flg. Amy Lightfoot. Hun er amerikaneren som kom til Norge og har lært nordmennene om våre egne tradisjoner. Hun har i prosjektet ”Sjøvottene” bl.a måtte reise til Shetland og Færøyene for å få innsikt i sammenhengen mellom sauedrifts metoder med hensyn til produksjon av ull egnet til sjøklær. Det gjelder også redskap og bruk av dem til fremstilling av klær. Hverdagstekstiler og deres tilknyttede håndverkstradisjoner gjenspeiler mindre synlige verdier. Mannfolkenes innsats på lofotfiske, og pengene de kom heim med, har vært verdsatt. Men kvinnfolkene og deres innsats for å utruste mannen til det samme fisket, har først vært omtalt og satt verdi på de senere år. Kvinnfolkene forberedte mannens utrustning nesten hele året, og bare det beste var godt nok. Så ble da også kjerringene heime bedømt etter innholdet i kista! Inspirert av Lofotkista og med fortidens kunnskap og tradisjon som skattekiste, tilbyr nordnorske handverkere et prosjekt om det reisende menneske. Prosjektet tar utgangspunkt i kunst og handverksfaget og ulike teknikker innen tekstil og tre. Det er utviklet en kortfilm som viser sammenhengen mellom produktene i Lofotkista og utvikling av nye gode bruksprodukter for det moderne menneske. Filmen reflekterer over hvordan nye ideer ikke oppstår i et tomrom, men ut fra gamle sannheter satt sammen på en ny måte. Håndverkerne vil deretter motivere elevene til å velge reisemål, samt tenke gjennom hva de vil ha med seg på denne reise. Gjennom valg av materialer og redskaper vil elevene kunne lære ulike håndverksteknikker som kan benyttes til å lage aktuelle og tidsriktige produkter for en reise i dag. Teknikk: Ulike teknikker innen tekstil og tre: strikke, hekle, nålbinde, sy, veve, brodere, tove, smi, spikke, skjære, dreie Mål: Ferdighet og opplevelse Prosjekektbeskrivelse: Da fiskerne dro til Lofoten i gamle dager var de utstyrt med både mat og klær for ca tre måneder. Det meste de brakte med seg var hjemmelaget. Det står i stor kontrast til hva mennesker i dag har med seg på reise. Vi ønsker å se på de gamle håndverksteknikkene i tekstil og tre som preget redskap og utstyr som fiskerne hadde med seg på Lofoten. Er dette teknikker som kan brukes til å forme klær og utstyr i dag eller fungerte de best for folk i gamle dager? Prosjektet tar utgangspunkt i kunst og handverksfaget, men kan med fordel knyttes opp mot ulike fag som: · norsk: faglitteratur, sagn/ myter/eventyr, skjønnlitteratur, (skrive/lese) · matematikk: hva kostet en Lofotreise i penger og timer, forberedelse og under veis? Hva koster en reise i dag? · samfunnsfag: hvordan levde de før, hvem reiste, hvem ble igjen hjemme · kost/helse: mattradisjoner før og nå, lokalt, nasjonalt, internasjonalt · kunst og handverk: kunst og handverkshistorie, lære ulike teknikker i tekstil og tre for å være forberedt til samlingene · musikk, folkemusikktradisjon, lokalt, nasjonalt, internasjonalt Sted for gjennomføring: Skoler. Vanlige klasserom eller spesialrom for kunst og håndverksfag. Må ha tilgang til vann og vaskemuligheter.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • I samarbeid med: Nordland husflidslag/ Husflidshandverkerne Nordland

Multimedia og vedlegg

Bilder

vott
ipod
ivott

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Kulturarv
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Pressekontakt
Irene Adolfsen, Nordland husflidslag/husflidshandverkerne i Nordland, tlf. 76141825 – 91166023 – 76141090, prodkons@online.no
Programlengde
1 eller 2 dager
Maks publikumsantall
20
Er workshop
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Nordland fylkeskommune