Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
Kunstverksted
Produksjonsliste
Program

Kunstverksted

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Den kulturelle skolesekken i Nord­land samarbeider med en rekke kunstnere og kunstinstitusjoner om å holde spennende kunstverksteder i skolen. Dette er verksteder som vanligvis varer fra 2 – fem dager, og der kunstneren går inn og aktivt arbei­der sammen med elever og lærere. Kunstneren jobber enten på selvsten­dig fritt grunnlag, eller han/hun kan jobbe i tilknytning til et definert prosjekt. Verkstedene gjelder innen alle typer kunstuttrykk (for eksem­pel billedkunst, dans, scene, musikk, litteratur, film). Dette har vært et svært populært tilbud i Dks, der både elever lærere og kunstnere rapporterer om annerledes og spennende dager. Det kan gis tilskudd til to til tre kunstverksteder pr kommune pr. skoleår.  For mer informasjon kontakt Astrid Arnøy, tlf. 75 65 05 09 eller e-post til Astrid Arnøy: aa@nfk.no Du kan også ta kontakt med Nordnorsk Kunstnersentrum i Svolvær , tlf. 760667701 eller på e-post : post@nnks.no , som er en av våre samarbeidspartnere på Kunstverksteder. : Kunstverkstedene er IKKE på turne men vi har under "turneplan kunstverksted" laget en oversikt over planlagte kunstverksteder rundt om i kommunene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • I samarbeid med: våre samarbeidspartnere

Multimedia og vedlegg

Bilder

Fra kunstworkshopen 100 ønsker til Havmannen i Rana med billedkunstner Elisabeth Alsos Strand
Fra Kunstverksted "Det hender" med Eva Bakkeslett
Foto: Eva Bakkeslett
Fra kunstworkshop ved Spildra skole med Ingrid Cimmerbeck
Fra kunstverksted ved Risøyhamn skole
Fra kunstworkshopen Lys-kraft og magnetisme i Andøy kommune
Fra Kunstworkshop ved Sandhornøy skole

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Annet
Trinn: 1 - 10
Praktisk informasjon
Er workshop
Ja
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Nordland fylkeskommune