Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
Epost: dks@nfk.no Telefon: 75650000 • Nettsted: http://www.dksnordland.no
Varsku! Markens Grøde - 100 år
Produksjonsliste
Program

Varsku! Markens Grøde - 100 år

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I år er det 100 år siden Markens grøde ble utgitt. I 1920 be Hamsun tildelt Nobels litteraturpris for Markens grøde.

Opplegget er todelt. Den innledende delen inneholder et miniforedrag der romanen tematiseres og settes i historisk kontekst. Hvorfor kalte Knut Hamsun romanen «et varsku til mitt slektsledd»? Nybyggerne på Sellanraa og menneskene rundt dem berøres av den nye tidens ånd på godt og vondt. Det er på én side en roman om utviklingen av nordnorsk jordbruk, samtidig som det er en roman om modernitetens fremvekst og det motsetningsfylte i den.

I oppleggets andre del inviteres elevene inn i romanuniverset i en Workshop. Gjennom fortelling, skriveøvelser, dilemmaer og rollespill undersøker vi sentrale problemstillinger I Markens Grøde sett fra en av hovedpersonene;  Ingers perspektiv.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • I samarbeid med: Hamsunsenteret

Om kunstner / utøver / gruppe

Hamsunsenteret ved Solveig Hirsch

Multimedia og vedlegg

Bilder

varsku.png

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: VG1 - VG1
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent: Jeanette Steen Kristensen tlf: 90890061 mail: jeakri.nfk.no
Kontaktperson utøver
Hamsunsenteret ved: Solveig Hirsch Formidlingsleder, tlf: 97 68 42 58, solveig.hirsch@nordlandsmuseet.no
Programlengde
90
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Stormen bibliotek
Merknad
DKS Nordland dekker utgifter til transport for elever på Bodø og Bodin videregående skoler.
Arrangører
Arrangert av:
Nordland fylkeskommune