Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
Epost: dks@nfk.no Telefon: 75650000 • Nettsted: http://www.dksnordland.no
KaviarFactory - Painting or not
Produksjonsliste
Program

KaviarFactory - Painting or not

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Det finnes ikke lenger noen sentral autoritet som bestreber seg på å sette regler for maleriet, ei heller finnes det enkeltpersoner som kan avgjøre hva som gjør noe til et maleri - eller ikke. Likefullt, det er akkurat slike betraktninger som ligger til grunn for prosjektet "PAINTING | OR | NOT ", en utstilling som samler 39 kunstnere fra hele verden. Men snarere enn å forsøke å komme fram til klare svar eller konklusjoner, blir KaviarFabrikken isteden et rom for refleksjon og diskusjon.  

Mens publikum beveger seg gjennom gallerirommene, hvor verkene er hengt uten noe førende system eller hierarki, inviteres de til å stoppe opp og stille de samme spørsmålene foran hvert enkelt arbeid. Er dette er et maleri? Hvis ja, hva er det som gjør det til et maleri? Og hvis ikke, hva er det da man har foran seg? Hva annet ville det trenge for å kunne bli et maleri?  

Mer om utstillingen på www.kaviarfactory.com  

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Venke Hoff (Formidler)

Multimedia og vedlegg

Bilder

KaviarFactory
Foto: Venke Hoff

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Visuell kunst
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Lise Valberg, epost: lisval@nfk.no, tel. 75650507Turnéansvarlig (skolenes kontaktperson):Steinar Pleim Johansen,  E-post: steinj@nfk.no – Tlf.: 97 65 15 93
Kontaktperson utøver
Venke Hoff, epost: ve-hoff@online.no, Tel. 90734743
Programlengde
60
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
KaviarFactory, Henningsvær
Merknad
DKS Nordland dekker utgifter av skyss av elever til Kaviarfabrikken.
Arrangører
Arrangert av:
Nordland fylkeskommune
Medvirkende
  • Venke Hoff (Formidler)