Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
Epost: dks@nfk.no Telefon: 75650000 • Nettsted: http://www.dksnordland.no
Snakk for deg sjøl!
Produksjonsliste
Program

Snakk for deg sjøl!

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Gjennom teknikker fra kreativ skriving og teater skal elevene bli tryggere på å utrykke seg skriftlig og stole på sin egen stemme. Teknikkene elevene lærer under dette kurset vil kunne hjelpe dem å sette pris på skriving. Reflekter rundt det som opptar dem, om det er skole, fremtiden, hvem de er, hvilke interesser de har osv. Skriveverkstedet skal hjelpe elevene å utrykke seg gjennom å skrive, og dele videre med hverandre. Forhåpentligvis vil det være med på å stimulere dem til å benytte skriving i større grad både privat og i skolesammenheng. Snakk for deg sjøl - Skriveverksted er en del av et større prosjekt som skal være med å bidra til frafall i skolen. Gjennom å fremme ungdommens egen stemme vil en i større grad bedre kunne få forståelse for frafallet i skolen, hva skjer?

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Rulleramp - Rebekka Brox Liabø
  • Idé/opplegg: Rebekka Brox Liabø

Om kunstner / utøver / gruppe

Rebekka Brox Liabø er taterfaglig skrivepedagog og dramatiker. Hun driver bedriften Rulleramp som har som formål å motivere mennesker til å utrykke seg skriftlig og formidle tekst på nye måter.

Rulleramp holder skriveverksted, foredrag og
produserer kunstopplevelser. Rulleramp har siden 2003 deltatt i DKS med ulike prosjekter innen litteratur og teater.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Skriveverksted
Foto: Rulleramp / DKS
Skriveverksted
Foto: Rulleramp / DKS
Skriveverksted
Foto: Rulleramp / DKS
Snakk for deg sjøl
Foto: Rulleramp / DKS

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur / Forfatterbesøk
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent og distriktsansvarlig: Jeanette Steen Kristensen tlf: 90890061 mail: jeakri@nfk.no
Kontaktperson utøver
Rebekka Brox Liabø tlf: 93229714 mail: rebekka@snakkfordegsjol.no
Programlengde
300 minutter
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Vanlig klasserom med pulter og stoler til alle
Er workshop
Ja
Oppriggingstid
10 min.
Nedriggingstid
10 min.
Arrangører
Arrangert av:
Nordland fylkeskommune