Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
Epost: dks@nfk.no Telefon: 75650000 • Nettsted: http://www.dksnordland.no
Fuck verden
Produksjonsliste
Program

Fuck verden

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hvorfor er konflikten litteraturens beste venn? Hva er en konflikt og hvorfor trenger vi den? Forfatteren snakker om hvordan en smart konflikt gir en knakende god fortelling. Målet er å få elevene med på diskusjonen slik at det blir en toveis kommunikasjon. Det vil bli gitt eksempler fra egne bøker, men også TV- serier og filmer som de fleste i målgruppen vil være kjent med. Elevene vil lære hvordan de kan bruke konflikter til å bygge opp spenningskurver i egen skriving. Spenningskurver kan brukes når man skriver skjønnlitterært, men også når man skriver skoleoppgaver om ting som ikke er så veldig spennende i utgangspunktet. Hvis det ikke er spennende, så GJØR det spennende. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Monika Steinholm

Multimedia og vedlegg

Bilder

forfatterportrett Monika steinholm.jpg
Fuck verden.jpg

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 8 - 10
Turnéplan: Fuck verden
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Produsent: Jeanette Steen Kristensen tlf: 90890061 mail: jeakri@nfk.no
Distriktsansvarlig: Mette Jordahl-Broback tlf: 41200179 mail: metjor@nfk.no
Kontaktperson utøver
Monika Steinholm tlf: 46541811 mail: monika.steinholm@gmail.com
Programlengde
60
Maks publikumsantall
40
Arena / rom
Klasserom / auditorium
Arrangører
Arrangert av:
Nordland fylkeskommune