Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
Ungdommens litteraturfest Nordland 2017
Produksjonsliste
Program

Ungdommens litteraturfest Nordland 2017

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

 Velkommen til en leken litteraturfestival for ungdom som byr på sterke møter og skapende arbeid. Elevene får en unik mulighet til å samarbeide med profesjonelle kunstnere innen ulike disipliner, som alle har tekstskaping i fokus. Elevene deltar på ulike verksteder hvor de blir bedre kjent med ulike kunstformer og –uttrykk, og får prøve seg sammen med kunstnerne.


Mer informasjon kommer !

Deltakere: 9. trinn fra følgende kommuner:  Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Sørfold, Saltdal

Tidsrom: medio mars 2017 – dato fastsettes i løpet av høsten 2016

Programlengde: en hel dag
Arena/Rom: Hamsunsenteret, Hamarøy. - Dks-Nordland dekker utgifter til transport t/r Hamsunsenteret.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Hamsunsenteret, Dks Nordland
  • Produsent: Hamsunsenteret
  • Idé/opplegg: Hamsunseneteret, Dks Nordland

Multimedia og vedlegg

Bilder

Ung. litt. fest..JPG
Ungdom litt fest verksted.JPG
Ungd. littfest verksted.JPG

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Litteratur
Trinn: 9 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Lise Valberg, epost: lisval@nfk.no, tel. 75650507
Kontaktperson utøver
Nordis Seel Tennes, formidlingsleder (vikar), mob.: 92221231 
 nordis.tennes@nordlandsmuseet.no
Arrangører
Arrangert av:
Nordland fylkeskommune
Produsent:
Hamsunsenteret