Nordland fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse: Prinsensgate 100, 8048
Epost: dks@nfk.no Telefon: 75650000 • Nettsted: http://www.dksnordland.no
Mitt Landskap
Produksjonsliste
Program

Mitt Landskap

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Intensjonen i utstillingen Mitt landskap er å speile noen av endringene i kunstsynet i tidsspennet 1976 – 2016, kulturelt forankret i Nord-Norge og relatert til europeisk og nasjonal kunst. Utgangspunktet er dialog mellom kunstnerskapet til den relativt ukjente nordnorske sen-modernisten Gunnar Tollefsen (f. 1933) og en yngre generasjon samtidskunstnere som jobber uttrykks- og sjangermessig overskridende. I Mitt Landskap skal Gunnar Tollefsen maleri og skulpturer basert i sen-modernistisk tradisjon settes i dialog med samtidskunstnerne Edvine Larssen (f.1977) Vemund Thoe (f.1980) Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Johanne Hestvold (f. 1988), Hans Christian Gilje (f.1969), Linn Halvorsrød (f.1980) og Siri Austeen (f. 1961). 

Lærerveiledning

se vedlagt pdf
Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Nordland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: SKINN - Se Kunst I Nord-Norge
  • Idé/opplegg: SKINN - Se Kunst I NordNorge og Nordnorsk Kunstnersenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Gunnar Tollefsen (f. 1933) var en av de første nordnorske kunstnerne til å få akademiutdannelse (på 1959-63), og studerte blant annet under Åge Storstein på kunstakademiet i Oslo. Han har latt seg inspirere av europeisk sen-modernisme, spesielt kunstnere som George Braque, Maurice Estève og den amerikanske skulptøren Louise Nevelsson. Det kan også spores en kobling mellom Tollefsens malerier og den norske kunstneren Johannes Rians, organisk formale fargekomposisjoner. Tollefsen har hatt flere kunstneriske utsmykninger utført i tre-relieff, hvor inspirasjon fra Louise Nevelsson er fremtredende. Inspirasjonen kan også gjenkjennes i andre skulpturer utført i små formater. En annen viktiginformasjonskilde for Tollefsen er naturen han har vært omgitt av i Vesterålen. Med sin særegen tilnærming til landskapet, var han en av de første kunstnerne i Nord-Norge til å jobbe med abstrakt maleri. Gjennom 50 års kunstnerisk virksomhet, og i en tilbaketrukket og relativt anonym tilværelse i Vesterålen har Tollefsen holdt fast på sin interesse for kubisme og abstraksjon i sitt særegne billedspråk.

Siri Austeen (f. 1961) jobber med installasjon, video og performance der lyd gjerne er det bærende elementet. Hun er spesielt interessert i forholdet mellom lyd, stemme, kropp og lydlig persepsjon. Dette knytter hun opp mot ulike forståelser av individ og samfunn. Hun jobber ofte med lyd som er knyttet til konkrete steder, og med lyd i offentlige rom. Austeens lydkunst vil bidra til andre innganger til utgangspunktet for de abstraherte landskapsbildene til Gunnar Tollefsen.

HC Gilje (f. 1969) arbeider blant annet med video og stedsspesifikke lysinstallasjoner. Lysinstallasjonene hans er tidvis abstraksjoner av naturlige fenomener; de kan også oppleves som sanselige, romlige og formale utforskninger som stiller spørsmål ved hvordan vi oppfatter våre omgivelser. Det kan i denne sammenhengen være interessant å knytte Giljes måte å transformere lys på opp mot Gunnar Tollefsens maleriske billedrom og/eller skulpturer. Det romlige aspektet i kraft av lys blir spenningsfeltet i dialogen med Tollefsens verk.

Linn Halvorsrød (f. 1980) arbeider med tegning, skulptur og lyd. I likhet med Gunnar Tollefsen forholder hun seg til konkrete steder og landskap i arbeidene sine. Halvorsrød abstrakte lydkomposisjoner, som består av opptak hun har gjort fra omgivelsene rundt seg, vil satt opp mot Tollefsens abstrakte billedkomposisjoner kunne tilføre utstillingen en særegen dimensjon.


Johanne Hestvold (f. 1988) jobber i grenselandet mellom maleri og skulptur med referanser til modernismen og minimalismen. Materialitet og formal utforskning er viktig i arbeidene hennes, der en drøfting av forholdet mellom kropp og maleri står sentralt. I dialog med malerier transformerer hun dem til det romlige, minimale og samtidige uttrykket hun jobber innenfor. Tidligere har hun jobbet mest med gjenfortelling av kunstverk uten at referanseverkene vises sammen med hennes arbeider, i denne sammenhengen ønsker vi å se hvordan Hestvolds arbeider kan forholde seg til Tollefsens verk i samme rom.

Olav Christopher Jenssen (f. 1954) er en sentral representant for neste generasjon abstrakte malere, og har en høy status i forhold til utforskning av det abstrakte maleri. Jenssens spennvidde innen det abstrakte maleriet er sentralt i denne sammenhengen. Spesifikt uttrykk hvor han beveger seg mot det strengt formale og/eller mer mot det organiske kan være relevant i dialog med Tollefsen. 
O.C. Jenssen forankring til det samme området i Nord-Norge som Tollefsen bor og jobber, er en geografisk sammenheng vi gjerne vil ha med i historien, uavhengig av faglig påvirkning eller relasjon.

Edvine Larssen (f. 1977) jobber med stedspesifikke installasjoner i skjæringspunktet mellom det skulpturelle, sceniske og arkitektoniske. Tidvis er installasjonene også resultat av en abstrahert og formal utforskning av dramatisk natur. Larssen forsker for tiden på det japanske begrepet MA, som kan betegne opplevelsen av de tidsrom som oppstår i mellomrommene, som åpninger, glipper, tomhet eller pauser. Dette er relevant i forhold til noen av Tollefsens romlige perspektiver.

Vemund Thoe (f. 1980) arbeider med landskapsmaleri ofte med bruk av to motstridende komponenter: abstrakt maleri med et figurativt preg. Vemund er representant for den yngre generasjon av Nord-Norske kunstnere som jobber med maleri inspirert av den store naturen. Hans kunst befinner seg i en romantisk tradisjon, og står i kontrast til Tollefsens strengere og mer formale utforskning. Han beveger seg også uredd mot politiske tendenser.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Gunnar Tollefsen Fjære.jpg
Mitt_Landskap_109.jpg

Publikumskommentarer:

Navn:
Skole:
Klasse:
Kommentar:
Visuell kunst
Trinn: 8 - 9
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Lise Valberg, epost: lisval@nfk.no, tel. 481 86 568
Kontaktperson utøver
​Elise Cosme Hoedemakers, tel. 75506620, epost: elise@sekunst.no
Programlengde
80 min.
Maks publikumsantall
30
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Nordland fylkeskommune